Formy pomocy materialnej dla uczniów

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu:

Pomoc materialna dla uczniów została uregulowana w ustawie o systemie oświaty z nowelizacją z dnia 16 grudnia 2004 r.(Dz.U. Nr 281, poz.2781), w dodanym rozdziale 8a obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r.

Nowe przepisy wyodrębniają dwa rodzaje pomocy materialnej:

1) pomoc materialną o charakterze socjalnym:

2) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym:

Szczegółowych informacji udzielam w sali nr 100.

REGULAMIN STYPENDIUM
za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe w szkołach zespołu szkół ogólnokształcących we Włoszakowicach

CEL

Stypendium ma charakter motywacyjny, ma na celu usatysfakcjonowanie uczniów, którzy uzyskują najwyższe wyniki w nauce lub osiągają wysokie wyniki w rywalizacji sportowej reprezentując swoją szkołę a ich zachowanie nie budzi zastrzeżeń.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

TRYB I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

STYPENDIUM

.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

WARUNKI

TRYB OCENIANIA WNIOSKÓW

.

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

WARUNKI

TRYB OCENIANIA WNIOSKÓW

Podstawa prawna: art.90 g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Regulamin przyjęto uchwałą nr 9-2005/2006 rady pedagogicznej ZSO z dnia 27 kwietnia 2006 roku.

pobierz Mozillę Firefox'a za darmo! do góry